Zaznacz stronę

Usługi

Prawo karne

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia, tj.:

 

 • uczestnictwo w czynnościach z zatrzymanym
 • tymczasowe aresztowanie
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sprawy o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, występowanie jako oskarżyciel posiłkowy

Prawo karne wykonawcze

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. sprawami o:

 

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwę w odbywaniu kary
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności
 • zarządzenie wykonania kary
 • rozłożenie kary grzywny na raty

Prawo rodzinne

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym m.in.:

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • kontakty z małoletnim
 • władza rodzicielska

Porady prawne stacjonarnie oraz online

Kancelaria adwokacka oferuje możliwość udzielenia porady prawnej zarówno stacjonarnie – w siedzibie kancelarii, jak również „online” za pośrednictwem kontaktu e-mailowego