Kiedy orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne?

Przesłanki rozwiązania przez Sąd małżeństwa przez rozwód reguluje art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.). Zgodnie z powyższą regulacją wyodrębnić należy przesłanki pozytywne (§ 1), a zatem takie, które muszą zaistnieć, aby Sąd orzekł rozwód, oraz...