Zaznacz stronę

Kancelaria adwokacka Wrocław

Kancelaria adwokacka Wrocław

Posąg temidy

O MNIE

 

Studia prawnicze ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Skorupki pt. „Poddanie się odpowiedzialności karnej oskarżonego według noweli Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.” Jestem także doktorantką w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zawód adwokata wykonuję przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, broniąc kompleksowo interesów zarówno podejrzanego, oskarżonego, skazanego, jak i pokrzywdzonego. Doradzam także Klientom w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego oraz w sprawach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju.

W związku z tym zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią adwokacką we Wrocławiu.

Adwokat Klaudia Grum

Usługi

Prawo karne

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia, tj.:

 

 • uczestnictwo w czynnościach z zatrzymanym
 • tymczasowe aresztowanie
 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym
 • sprawy o wykroczenia
 • reprezentowanie pokrzywdzonych, występowanie jako oskarżyciel posiłkowy

Prawo karne wykonawcze

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym m.in. sprawami o:

 

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwę w odbywaniu kary
 • odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • zmiana formy wykonywania kary ograniczenia wolności
 • zarządzenie wykonania kary
 • rozłożenie kary grzywny na raty

Prawo rodzinne

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa rodzinnego, w tym m.in.:

 • rozwód i separacja
 • alimenty
 • kontakty z małoletnim
 • władza rodzicielska

Prawo cywilne i spadkowe

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa cywilnego i spadkowego, w tym m.in.:

 • sprawy o zapłatę
 • sprawy odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie
 • sprawy spadkowe w tym m. in stwierdzenia nabycia spadku, zachowek, wydziedziczenie
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo administracyjne

Kancelaria adwokacka zajmuje się wszelkimi sprawami z zakresu prawa administracyjnego, w tym m.in.:

 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • reprezentowanie przed organami administracyjnymi oraz sądami

Kontakt

Kancelaria adwokacka Klaudia Grum

ul. Pigwowa 2/4, 52-210 Wrocław

NIP: 899-25-67-351
REGON: 387363837

+48 603 634 936
kancelaria@adwokat-grum.pl

7 + 3 =

Znajdź kancelarię na mapie: