...

Kancelaria adwokacka Wrocław

Kancelaria adwokacka Wrocław

Klaudia Grum adwokat Wrocław

O MNIE

 

Studia prawnicze ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Skorupki pt. „Poddanie się odpowiedzialności karnej oskarżonego według noweli Kodeksu postępowania karnego z dnia 27 września 2013 r.” Obecnie uczestniczę w seminarium doktorskim w Polskiej akademii Nauk, przygotowując rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego.

Zawód adwokata wykonuję przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, broniąc kompleksowo interesów zarówno podejrzanego, oskarżonego, skazanego, jak i pokrzywdzonego. Prowadzę także sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy przede wszystkim sprawy o rozwód, o alimenty, o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa, o kontakty z dzieckiem.

Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju.

W związku z tym zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszą kancelarią adwokacką we Wrocławiu. Istnieje także możliwość umówienia spotkania w Świdnicy.

Adwokat Klaudia Grum

Adwokat: Wrocław

Osoby ceniące profesjonalizm, skrupulatność, bezproblemową komunikację oraz zaangażowanie zapraszam do współpracy z moją kancelarią — jestem przekonana, że z łatwością znajdziemy wspólny język. Swoją ofertę kieruję do Klientów indywidualnych potrzebujących pomocy w zakresie prawa karnego, karnego wykonawczego bądź rodzinnego. Zachęcam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką we Wrocławiu w celu omówienia szczegółów.

Kancelaria adwokacka: Wrocław

W kancelarii adwokackiej mieszczącej się we Wrocławiu zajmuję się między innymi sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa karnego, w tym wykroczeniami, przestępstwami oraz przestępstwami karnoskarbowymi. Moim Klientom zapewniam obronę na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, jak również reprezentację pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych w toku postępowania. Doskonale rozumiem, jak cenne jest merytoryczne wsparcie oraz doradztwo prawnika, który kieruje się jak najlepszym interesem swojego Klienta. W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Prawno karne wykonawcze i inne specjalizacje

Kolejną z moich specjalizacji zawodowych jest prawo karne wykonawcze, dotyczące kwestii wykonania wyroku sądu. Klientom oferuję pomoc w sprawach o rozłożenie kary grzywny na raty, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, zmianę formy wykonywania kary ograniczenia wolności albo zarządzenie wykonania kary. Jako adwokat na każdym etapie mojej pracy biorę pod uwagę nawet najmniejsze, z pozoru nieistotne detale i dzięki analizie oraz dokładnemu opracowaniu strategii dążę do osiągnięcia rezultatu zadowalającego moich mocodawców. Zapraszam do skontaktowania się z kancelarią prawną we Wrocławiu, gdzie szczegółowo przyjrzę się Państwa sprawie i postaram się zaproponować najbardziej korzystne rozwiązanie.

Prawo rodzinne

Moim Klientom z Wrocławia i okolic mogę zaproponować także prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego. Najczęściej są to postępowania dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej, rozwodu, separacji, alimentów, ustalenia kontaktu z dziećmi i nie tylko. Rozumiem, jak zawiłe oraz wielowątkowe są sprawy prywatne moich Klientów, dlatego wymagają one szczególnej troski i dyskrecji. Do każdej sprawy podchodzę indywidualnie, z wyrozumiałością, empatią, ale przede wszystkim skrupulatnością oraz profesjonalizmem.

Kancelaria prawna: Wrocław

Wierzę, że kluczem do sukcesu oraz satysfakcji zarówno po stronie moich Klientów, jak i mojej własnej, jest współpraca opierająca się na jasnych, przejrzystych zasadach. Dlatego też w celu zapewnienia jak najlepszej jakości usług do każdej sprawy podchodzę z rzetelnością, profesjonalizmem i merytorycznym przygotowaniem. W mojej codziennej pracy kieruję się najwyższymi standardami jakości i zasadami kodeksu etyki adwokackiej, przykładam ogromną wagę do terminowości oraz punktualności, dbam o zachowanie dyskrecji i zrozumiałą komunikację. Jako prawnik do każdego postępowania podchodzę z maksymalną odpowiedzialnością i pełnym zaangażowaniem.

Prawnik: Wrocław

Aby już podczas pierwszego spotkania w mojej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu uzyskać cenne informacje na temat Państwa sprawy i dowiedzieć się, jakie są możliwości działania zgodnie z litera prawa, proszę o przygotowanie kompletnej dokumentacji związanej ze sprawą. Pomocne będą wszelkiego rodzaju notatki zawierające istotne informacje, dzięki którym zapoznam się ze szczegółami i opracuję strategię mającą na celu osiągnięcie wspólnego celu. Swoim mocodawcom gwarantuję pełną dyskrecję, dlatego zachęcam do tego, by nie zatajać niekorzystnych dla Państwa informacji. Jedynie pełna wiedza o okolicznościach zdarzenia, konfliktu rodzinnego czy toczącego się postępowania pozwoli na przygotowanie się do rozprawy, mediacji, przesłuchania bądź innych czynności. Zachęcam do kontaktu w kancelarią w celu umówienia terminu spotkania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.