Prawo rodzinne: Wrocław

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego, regulującą stosunki majątkowe i osobiste małżeństw, rodzin oraz osób spokrewnionych. Podstawy prawne, do których odwołuje się sąd, mają źródło w Kodeksie cywilnym, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w innych ustawach szczegółowych. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym pomaga Klientom między innymi przejść przez procedurę rozwodową, orzeczenie separacji albo sprawy dotyczące podziału majątku. Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu, gdzie przyjrzę się szczegółom Państwa sprawy.

Adwokat: prawo rodzinne

Przedmiotem mojej specjalizacji zawodowej jest między innymi prawo rodzinne, w tym kwestie związane z regulowaniem stosunków rodziców czy opiekunów z dziećmi. Oferuję pomoc na przykład w sprawach o ustalenie kontaktów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty i nie tylko. Zachęcam do kontaktu celem umówienia terminu spotkania w mojej kancelarii we Wrocławiu.

Reprezentacja w sądzie, podczas mediacji i nie tylko

Moim Klientom z województwa dolnośląskiego zapewniam niezbędną pomoc prawną na każdym etapie toczącej się sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Nie tylko udzielę porady, ale też sporządzę szczegółowe pisma, w tym rozmaite wnioski i pozwy. Jako adwokat należący do Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu dysponuję uprawieniami do reprezentowania moich Klientów na sali sądowej, podczas mediacji albo wobec organów administracji publicznej.

Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zawsze cechuje złożoność, wielowątkowość, a także emocjonalny charakter. Rola pełnomocnika polega na dopełnieniu i dopilnowaniu wszystkich formalności oraz wykorzystaniu wszelkich dostępnych instrumentów prawa w celu osiągnięcia zadowalającego Klienta rezultatu. Na każdym etapie toczącego się postępowania mogą liczyć Państwo na moje doradztwo i zaangażowanie w Państwa sprawę. Zapraszam Klientów indywidualnych do kontaktu z moją kancelarią we Wrocławiu, gdzie jako adwokat pomogę znaleźć rozwiązanie i jak najszybciej zakończyć nieudane małżeństwo, podwyższyć kwotę alimentów, odzyskać prawo do opieki nad dzieckiem albo podzielić kłopotliwy majątek rodzinny.