...

Prawo rodzinne: Wrocław

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa cywilnego, regulującą stosunki majątkowe i osobiste małżeństw, rodzin oraz osób spokrewnionych. Podstawy prawne, do których odwołuje się sąd, mają źródło w Kodeksie cywilnym, Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a także w innych ustawach szczegółowych. Adwokat specjalizujący się w prawie rodzinnym pomaga Klientom między innymi przejść przez procedurę rozwodową, orzeczenie separacji albo sprawy dotyczące podziału majątku. Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu, gdzie przyjrzę się szczegółom Państwa sprawy.

Adwokat: prawo rodzinne

Przedmiotem mojej specjalizacji zawodowej jest między innymi prawo rodzinne, w tym kwestie związane z regulowaniem stosunków rodziców czy opiekunów z dziećmi. Oferuję pomoc na przykład w sprawach o ustalenie kontaktów, ograniczenie władzy rodzicielskiej, alimenty i nie tylko. Zachęcam do kontaktu celem umówienia terminu spotkania w mojej kancelarii we Wrocławiu.

Reprezentacja w sądzie, podczas mediacji i nie tylko

Moim Klientom z województwa dolnośląskiego zapewniam niezbędną pomoc prawną na każdym etapie toczącej się sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Nie tylko udzielę porady, ale też sporządzę szczegółowe pisma, w tym rozmaite wnioski i pozwy. Jako adwokat należący do Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu dysponuję uprawieniami do reprezentowania moich Klientów na sali sądowej, podczas mediacji albo wobec organów administracji publicznej.

Prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego zawsze cechuje złożoność, wielowątkowość, a także emocjonalny charakter. Rola pełnomocnika polega na dopełnieniu i dopilnowaniu wszystkich formalności oraz wykorzystaniu wszelkich dostępnych instrumentów prawa w celu osiągnięcia zadowalającego Klienta rezultatu. Na każdym etapie toczącego się postępowania mogą liczyć Państwo na moje doradztwo i zaangażowanie w Państwa sprawę. Zapraszam Klientów indywidualnych do kontaktu z moją kancelarią we Wrocławiu, gdzie jako adwokat pomogę znaleźć rozwiązanie i jak najszybciej zakończyć nieudane małżeństwo, podwyższyć kwotę alimentów, odzyskać prawo do opieki nad dzieckiem albo podzielić kłopotliwy majątek rodzinny.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.