...

Adwokat: sprawy rozwodowe

Postępowanie rozwodowe ma na celu określenie, czy spełnione zostały dwie podstawowe przesłanki przewidziane w przepisach. Sąd bada zatem, czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego. Jako adwokat prowadzący sprawy rozwodowe we Wrocławiu, moim Klientom oferuję pomoc we wniesieniu pozwu, jak również w przygotowaniu do postępowania, które może zakończyć się na jednej rozprawie, ale może również ciągnąć się miesiącami.

Rozwód krok po kroku

Pierwsza rozprawa rozwodowa przeważnie ma postać krótkiego posiedzenia, podczas którego sąd zapoznaje się ze sprawą. W przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, gdy jedna ze stron wnosi o orzeczenie o winie lub konieczne jest uregulowanie opieki nad dziećmi, planowane są kolejne terminy rozpraw. Wszczęte zostaje wówczas postępowanie dowodowe, podczas którego strony mogą zaprezentować zebrany materiał na poparcie swoich argumentów. Jako adwokat dążę do tego, by orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód było korzystne dla moich mocodawców — by nastąpiło jak najszybciej, na warunkach preferowanych przez Klienta. Zapraszam do mojej kancelarii we Wrocławiu, gdzie zapoznam się ze szczegółami Państwa sprawy.

Sprawy rozwodowe: kompleksowe wsparcie adwokata

Klientom z Wrocławia, chcącym jak najszybciej zakończyć nieudane małżeństwo, oferuję reprezentację zarówno podczas pierwszej rozprawy, jak i późniejszego postępowania dowodowego. Rola adwokata na sali sądowej polega na zadawaniu świadkom pytań, a także dopełnianiu formalności w Państwa imieniu i interesie. Zapewniam obsługę nie tylko w sprawach dotyczących rozwiązania małżeństwa przez rozwód, ale też podziału majątku, zasądzenia alimentów czy ustalenia warunków sprawowania opieki rodzicielskiej. Zadbam o wszelkie kwestie formalne, co pozwoli ograniczyć do niezbędnego minimum poświęcany przez Państwa czas i nerwy. Zachęcam do kontaktu z kancelarią w celu umówienia spotkania z prawnikiem.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.